Статьи

Заява про усиновлення

Часто у кандидатів в усиновлювачі виникають запитання перед тим, як звернутися до суду: чи потрібно мати юридичну освіту або шукати юриста для написання заяви, яка її структура та інші. На сьогоднішній день практично кожна людина має доступ до законодавства України й інтернет ресурсів, а тому написання заяв потребує лише загальних знань та умінь роботи з документами.

У статті 311 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) врегульовано зазначене питання.

sudЗаява про усиновлення дитини повинна містити:

  • найменування суду, до якого подається заява,

  • ім’я, місце проживання заявника,

  • прізвище, ім’я, по батькові, вік усиновлюваної дитини, її місце проживання, відомості про стан здоров’я дитини.

Заява про усиновлення дитини може також містити клопотання про зміну прізвища, імені, по батькові, дати, місця народження дитини, про запис заявника матір’ю або батьком дитини.

До заяви про усиновлення дитини за наявності мають бути додані такі документи:

1) копія свідоцтва про шлюб, а також письмова згода на це другого з подружжя, засвідчена нотаріально, – при усиновленні дитини одним із подружжя;

2) медичний висновок про стан здоров’я заявника;

3) довідка з місця роботи із зазначенням заробітної плати або копія декларації про доходи;

4) документ, що підтверджує право власності або користування жилим приміщенням;

5) інші документи, визначені законом.

Документи усиновлювачів, які є громадянами інших держав, мають бути у встановленому законодавством порядку легалізовані, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Такі документи повинні бути перекладені українською мовою, а переклад має бути засвідчений нотаріально.

У статті 314 ЦПК України зазначено, що за результатами розгляду заяви про усиновлення суд ухвалює рішення.

Варто звернути увагу, що у разі відкликання заяви про усиновлення після ухвалення рішення про усиновлення, але до набрання ним законної сили, суд скасовує своє рішення і залишає заяву без розгляду.

Усиновлення вважається здійсненим із дня набрання законної сили рішенням суду.

Таким чином, перед написанням заяви про усиновлення і поданням її до суду достатньо «звернутися» до Цивільного процесуального кодексу України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=умова).